חובות הלימודים

על המתקבלים לדוקטורט לסיים את שמיעת כל מכסת הקורסים/סמינרים לתואר מוסמך ולהירשם ברשות לתלמידי מחקר (בתאום עם מזכירות המחלקה).

במהלך שנות הדוקטורט, עליהם לעמוד בחובות הלימודים בהתאם לכללי הרשות לתלמידי מחקר (בין היתר, לימודים בהיקף של 12 נ"ז לפחות).

בכל שלב (א'+ב') מתקיימת סדנת דוקטורנטים לתלמידי הדוקטורט של המחלקה (כל סדנה בהיקף 2 נ"ז).  קורס עוסק בשאלות של התמודדות ותכנון אקדמי וכיצד יש להגיש הצעת מחקר, מהו מחקר בעל פוטנציאל הצלחה, כיצד יש לנהל את מחקר הדוקטורט ומהן הדרכים ליצור סיכוי לעתיד באקדמיה. 4 נקודות הזכות ייחשבו במסגרת 12 הנ"ז בהם מחוייבים במסלול הדוקטורט.
 
מסלול הדוקטורט במחלקה לפסיכולוגיה הוא מסלול מחקרי, לפיכך הקורס "סטטיסטיקה מתקדמת" (51749) הינו קורס חובה אותו יידרשו התלמידים ללמוד במסגרת לימודי הדוקטורט. ציון הסף של הקורס הינו 80 (הוועדה יכולה לדרוש ציון סף גבוה יותר). דוקטורנט שלא יעמוד בציון הסף יטרך לחזור על הקורס ולא יוכל לעבור לשלב ב'. 

לפרטים נוספים לגבי חובות במהלך הדוקטורט, הגשת הצעת המחקר, הגשת עבודת דוקטורט וכיוצא בזה, ראו האתר של הרשות לתלמידי מחקר.

תלמידי הדוקטורט יוזמנו באופן שוטף לסמינרים המחלקתיים (קולוקוויום). כמו כן, הם יקבלו הודעות ממזכירות המחלקה הנוגעות למלגות ולתקציבי מחקר המוצעים על ידי האוניברסיטה וגופים אחרים.