תנאי קבלה

המעוניינים להירשם לדוקטורט שימו לב: לאחרונה נערכו ברשות לתלמידי מחקר שינויים בתהליך ההרשמה והקבלה לדוקטורט.
הקבלה למסלול דוקטורט במחלקה לפסיכולוגיה מותנית באישור הרשות לתלמידי מחקר, ובאישורה של המחלקה. 
למידע נוסף לגבי נהלי הגשת המועמדות לדוקטורט והליכי ההרשמה באתר הרשות לתלמידי מחקר, לחצו כאן.
 
 

המסלול הרגיל לדוקטורט

 
המסלול הרגיל לדוקטורט במחלקה לפסיכולוגיה מיועד לתלמידים שסיימו לימודי מוסמך (כולל עבודת גמר מחקרית). לפני ההרשמה ברשות לתלמידי מחקר חובה על המועמדים במסלול זה למצוא מדריך מקרב הסגל הבכיר של המחלקה, ונושא מגובש לעבודת הדוקטורט שמוסכם על המדריך. יש לצרף מכתב המלצה מהמנחה העתידי/ת ובו התייחסות ליכולות המחקר של התלמיד/ה ולסיכויי ההצלחה שלו/ה בדוקטורט.
נא להעביר את ההמלצה לאתי מוזס-מזרחי בדוא"ל: etim@savion.huji.ac.il.
 
הרשות לתלמידי מחקר תעביר את בקשתו של המועמד לדיון בפני ועדת הדוקטורט של המחלקה אשר תדון ותחליט אם לקבל את המועמד. בתהליך הקבלה יינתן משקל רב למידע בדבר מצויינותו המחקרית של המועמד.
סיום מוצלח של עבודת המוסמך אינו מבטיח קבלה למסלול הדוקטורט.
 
הודעה על החלטת הועדה תשלח על ידי הרשות לתלמידי מחקר.
 
 

מסלולים ישירים לדוקטורט

 
פרט למסלול הרגיל לדוקטורט, קיימים במחלקה לפסיכולוגיה שלושה מסלולים "ישירים" לקבלה לדוקטורט.
 
המעוניינים במסלול ישיר לדוקטורט מתבקשים למלא את הטופס המצורף ולהעבירו לאתי מוזס-מזרחי בדוא"ל etim@savion.huji.ac.il
 
 
המחלקה רואה במסלולים אלו מסלולים של הצטיינות אקדמית. תלמידים שיתקבלו למסלולים אלו, ולא יזכו במלגות חוץ מחלקתיות, יהיו מועמדים לקבלת מחייה מטעם המחלקה לפסיכולוגיה, על סך 2,000 שקלים בחודש.
הקבלה למסלולים אלו מחייבת לפיכך מעורבות אקדמית מלאה של תלמידי המחקר,מעורבות המתבטאת בנוכחותם במחלקה, בנכונותם לסייע בהוראה, בהשתתפותם בסמינרים של המגמות וכדומה.

1. המסלול ה"מיידי" – קבלה לדוקטורט מיד לאחר לימודי הבוגר

מסלול זה מיועד לקבוצה מצומצמת של תלמידים מצטיינים שסיימו את לימודי הבוגר שלהם ומעוניינים להשלים לימודי תואר שלישי (Ph.D) במשך חמש שנים. תלמידים שיתחילו מסלול זה ישלימו בשלב הראשון את לימודי המוסמך במגמה אליה יתקבלו, ויגישו הצעת מחקר לעבודת הדוקטורט עד תום השנה השלישית ללימודיהם. בשלב השני, ילמדו התלמידים קורסים מתקדמים לדוקטורט וישלימו את עבודת הדוקטורט. 
המתקבלים למסלול המיידי שלא יזכו במלגות חוץ מחלקתיות יזכו במלגת קיום של לפחות 24,000 ש"ח לשנה, מקסימום ל-3 שנים (בשיקולי הענקת המלגה מן המחלקה יילקחו כאמור בחשבון גם מלגות ממקורות אחרים).
אין אפשרות להירשם למסלול המיידי. יש להירשם למוסמך בהליך הרגיל, והמחלקה תפנה למועמדים מתאימים.

2. "מסלול ישיר א'" – קבלה לדוקטורט לאחר שנה א' של לימודי המוסמך

מסלול זה מיועד לתלמידים שמסיימים שנה ראשונה של לימודי מוסמך במחלקה.

תנאי הקבלה למסלול זה הם:

 1. סיום כל חובות שנה א', כולל בחינות ועבודות, עד לסיום מועדי א' (סוף חודש יולי).
 2. סיום 20-26 נ"ז (עפ"י הפירוט של כל מגמה) בשנה א', כולל סמינר מחקר, עבודה סמינריונית-מחקרית והקורס "שיטות מחקר מתקדמות" (51895).
 3. ציון ממוצע של 90 לפחות בקורסי המוסמך.
 4. ציון סופי של 90 לפחות בקורסים המתודולוגיים (שיטות מחקר).
 5. שתי המלצות, האחת מהן מהמדריך לעבודה סמינריונית מחקרית.
 6. אישור מדריך על הסכמתו להדריך בעבודת הדוקטור.


תלמיד המעוניין ללמוד במסלול זה ועומד בתנאי הקבלה שלעיל, מתבקש להפנות בקשה למזכירות לענייני תלמידים (חדר 2609) עד סוף חודש אוגוסט של שנה א'. יש לצרף לבקשה קורות חיים מקצועיים, הצהרת כוונות מחקריות ושתי המלצות - אחת מהן מהמדריך לעבודה הסמינריונית-מחקרית.

תלמיד שהתקבל למסלול הישיר בסיום שנה א' של לימודי המוסמך חייב לסיים חובותיו לתואר ולהגיש לוועדה המלווה הצעה לעבודת דוקטורט בתום שנתיים מיום קבלתו למסלול (עד ל-30 בספטמבר באותה שנה).

המחלקה תשתדל להעניק לתלמידים הלומדים במסלול זה מלגת מחייה (על סך 2,000 שקלים לחודש) במשך שנתיים, ובכפוף למלגות אחרות שהתלמיד מקבל.

3. "מסלול ישיר ב'" – התחלת הדוקטורט לאחר שנה ב' של לימודי המוסמך

מסלול זה מיועד לתלמידים שמסיימים שנה שנייה של לימודי מוסמך במחלקה.
תנאי הקבלה למסלול זה הם:

 1. סיום כל חובות שנה ב', כולל בחינות ועבודות, עד לסיום מועדי א' (סוף חודש יולי).
 2. סיום 40-53 נ"ז (עפ"י הפירוט של כל מגמה) בשנה ב', כולל סמינר מחקר, עבודה סמינריונית-מחקרית, הקורס "שיטות מחקר מתקדמות" (51895) ופרקטיקום.
 3. ציון ממוצע של 90 לפחות בקורסי המוסמך.
 4. ציון סופי של 90 לפחות בקורסים המתודולוגיים (שיטות מחקר).
 5. שתי המלצות, האחת מהן מהמדריך לעבודה סמינריונית מחקרית.
 6. אישור מדריך על הסכמתו להדריך בעבודת הדוקטור.

תלמיד המעוניין ללמוד במסלול זה ועומד בתנאי הקבלה שלעיל, מתבקש להפנות בקשה למזכירות לענייני תלמידים (חדר 2609) עד סוף חודש אוגוסט של אותה שנה. יש לצרף לבקשה קורות חיים מקצועיים, הצהרת כוונות מחקריות, ושתי המלצות – אחת מהן מהמדריך לעבודה הסמינריוניות-מחקרית. כמו כן על המועמד לצרף אישור מדריך על הסכמתו להדריך בעבודת הדוקטור.

תלמיד שהתקבל למסלול הישיר בסיום שנה ב' של לימודי המוסמך, חייב לסיים חובותיו לתואר ולהגיש לוועדה המלווה הצעה לעבודת דוקטורט בתום שנה מיום קבלתו למסלול (עד ל-30 בספטמבר בשנה זו).

המחלקה תשתדל להעניק לתלמידים הלומדים במסלול זה מלגת מחייה (על סך 2,000 שקלים לחודש) במשך שנה, ובכפוף למלגות אחרות שהתלמיד מקבל.


הערות לקבלה למסלולים הישירים לדוקטורט:
 • במקרים יוצאים מהכלל, תדון הועדה במועמדים שאינם עומדים באופן מלא בכל התנאים.
 • תלמיד אשר לא יגיש את ההצעה בזמן, יעזוב את המסלול הישיר ויסיים לימודיו כתלמיד מוסמך.
 • תלמידי המסלול הישיר לא יורשו להתחיל בהתמחות טרם אישור הצעת המחקר.