פניות של מועמדים ומתעניינים

  • למידע של האוניברסיטה העברית בנושאי רישום, קבלה, מעונות, מלגות ושכר לימוד (יש לפנות למנהל תלמידים ולא למחלקה לפסיכולוגיה) - מוקד טלפוני למידע ושירות של מנהל תלמידים, טלפון: 02-5882888, או באתר האינטרנט.


  • לשאלות בנושאי לימודים בחוג לפסיכולוגיה - למשל הרשמה לתואר שני, הרשמה לקורסים, לימודי הכנה למוסמך: אתי מוזס-מזרחי, מזכירה לענייני תלמידים. טלפון: 02-5883412, דוא"ל: etim@savion.huji.ac.il

  • לייעוץ בענייני תואר ראשון בפסיכולוגיה ולימודי הכנה למוסמך (למשל בחירת קורסים, היערכות ללימודים, צרכים מיוחדים): נגה דיאמנט, יועצת לתלמידי תואר ראשון. טלפון: 02-5883370, דוא"ל: counselor.psychology@gmail.com

  • לפניות לרכזת המחלקה לפסיכולוגיה: שרון אביטל, רכזת המחלקה. טלפון: 02-5883411, דוא"ל: sharonav@savion.huji. ac.il

  • לפניות בכתב למחלקה לפסיכולוגיה: המחלקה לפסיכולוגיה האוניברסיטה העברית בירושלים הר הצופים ירושלים 91905 פקס: 02-5881159