הרשמה לקורסים

ההרשמה לקורסים נעשית דרך אתר הרישום לקורסים של האוניברסיטה (אין אפשרות הרשמה דרך המחלקה).

המתקבלים לחוג יקבלו הודעה מרוכזת ממנהל התלמידים המסבירה בפירוט את אופן הרישום לקורסים.