מיה לקר

מאיה לקר
יועצת לתלמידי דוקטורט
חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה (51102)
יום רביעי, 15:15-16:15