תומר מירון

תומר מירון
תחומי מחקר: רורשך וטראומה בילדים
מנחים: פרופ' איתן בכר וד"ר לאורה קנטי