שירה רן

shiraran
תחומי מחקר: חיברות מוטיבציה לאמפתיה בין הורים לילדים במצבי סכסוכים בינקבוצתיים
מנחים: פרופ' מאיה תמיר ופרופ' עירן הלפרין