נועם מרקוביץ'

נועם מרקוביץ'
תחומי מחקר: אינטראקציות בין גנים לסביבה
מנחה: פרופ׳ אריאל כנפו