גלית שחם

גלית שחם
תחומי מחקר: תפקידן של מערכות מראה מוטוריות באמפתיה
מנחה: פרופ' הלל אביעזר