אדוה פרידלנדר

תחומי מחקר: גורמי סיכון טרום לידתיים להפרעות קוגניטיביות, חברתיות-תקשורתיות
מנחים: פרופ' נורית ירמיה וד"ר דוד מנקוטה