ד"ר אדוה פרידלנדר

אדוה פרידלנדר
תחומי מחקר: גורמי סיכון טרום לידתיים להפרעות קוגניטיביות, חברתיות-תקשורתיות
מנחים: פרופ' נורית ירמיה וד"ר דוד מנקוטה