ד"ר דורית וייל-לוטן

דורית וייל-לוטן
תחומי מחקר: סיעוד - מקצוע המחפש זהות: בין פרופסיה למגדר
מנחה: פרופ' ישראל כ"ץ