דורית וייל-לוטן

תחומי מחקר: סיעוד - מקצוע המחפש זהות: בין פרופסיה למגדר
מנחה: פרופ' ישראל כ"ץ