ד"ר אסי שצ'ופק

אסי שצ'ופק
תחומי מחקר: פסיכולוגיה חברתית וקוגניטיבית
מנחים: פרופ' רן חסין וד"ר ערן חיות