אלון גולדשטיין

Alon Goldstein
תחומי מחקר: קבלת החלטות לא מודעת, חוויה לא מודעת
מנחה: פרופ' רן חסין