פנינה בלום-ויינבר

מנחה: פרופ' אוריה תשבי
pnina.blumweinbe@mail.huji.ac.il