פרופ' נילי מור

פרופ' נילי מור
קוגניציה, רגש ופסיכופתולוגיה. הטיות בקשב, פרשנות, זיכרון, ייחוס ותפקודים ניהוליים בדיכאון וחרדה ודרכים לשנות הטיות אלו.
חדר 26513, מדעי החברה, הר הצופים
02-5882055