ד"ר יובל הרט

יובל הרט
חישוביות קוגניטיבית, יצירתיות, סנכרון בינאישי ותפיסה מרחבית
חדר 3509 מדעי החברה
02-5880458