פרופ' אמריטוס שלום שוורץ

שלום שוורץ
תחומי מחקר: ערכים ברמת הפרט והחברה, דימיון והבדלים בין תרבויות