פרופ' אמריטה רומה פלק

רומה פלק
תחומי מחקר: שיפוט של מקריות וצירופי מקרים; חשיבה הסתברותית וסטטיסטית (ביקורת על מבחני מובהקות); התפתחות המושגים הסתברות ואינסוף; פתרון בעיות.