פרופ' אמריטה מרשה קייטס

מרשה קייטס
תחומי מחקר: התנהגות אימהית, העברה בין-דורית של פסיכופתולוגיה, התפתחות חרדה אצל ילדים, היקשרות אצל ילדים ומבוגרים