פרופ' אמריטוס יצחק מ. שלזינגר

פרופ' שלזינגר
תחומי מחקר: פסיכולינגואיסטיקה
חדר 2605, מדעי החברה, קמפוס הר הצופים