פרופ' ליאון דעואל

Prof. Leon Deuoell
קו התפר שבין תהליכים מודעים ותהליכי תפיסה לא מודעים, התפקיד של קשב וייצוג המרחב בתפיסה מודעת ואפיון התהליכים המתרחשים ללא מודעות או קשב
חדר 3508, מדעי החברה, קמפוס הר הצופים