פרופ' ליאון דעואל

ליאון דעואל
קו התפר שבין תהליכים מודעים ותהליכי תפיסה לא מודעים, התפקיד של קשב וייצוג המרחב בתפיסה מודעת ואפיון התהליכים המתרחשים ללא מודעות או קשב
חדר 3508, מדעי החברה, קמפוס הר הצופים