פרופ' אמריטוס גבי שפלר

גבי שפלר
מחקר באתיקה בפסיכותרפיה ובפסיכואנליזה, מחקר בפסיכותרפיה מוגבלת בזמן, התפתחות מקצועית של מטפלים, שירותי בריאות נפש ציבוריים- מדיניות ושירות
חדר 2702, מדעי החברה, הר הצופים