קולוקוויום חברתי קוגניטיבי: Mario Mikulincer (Reichman University)