קולוקוויום חברתי קוגניטיבי: Eliran Halali (Bar Ilan University)