המחלקה כיום

למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית היסטוריה מפוארת של מחקר והוראה. בהתאם למסורת זו, ממשיכה המחלקה הראשונה בישראל להוביל את המחקר בארץ, עם חברי סגל מהידועים בתחומיהם בעולם, ותלמידים מצטיינים.

המחקר במחלקה עוסק בשאלות המרכזיות והעכשוויות בתחום הפסיכולוגיה: איך אנו תופסים באמצעות חושינו את העולם? כיצד פועלת החשיבה שלנו? מהו טבעו של זיכרון? מדוע אנחנו מתנהגים כפי שאנחנו מתנהגים? מנין באים הרגשות שלנו? איך רגש וחשיבה משפיעים זה על זו? מהם הקשרים בין גוף ונפש, בין קוגניציה ומוח? כיצד ניתן לטפל בנפש האדם? שאלות אלו ואחרות נחקרות מתוך מטרה לקדם את ההבנה המדעית של ההתנהגות האנושית. החוקרים במחלקה ניגשים לשאלות האלו מתוך פרספקטיבות שונות ומגוונות - קוגניטיביות, חברתיות, ביולוגיות, נוירולוגיות, התפתחותיות, וקליניות.

המחקר במחלקה מתנהל במעבדות מחקר שבהן ציוד טכנולוגי ומחשוב מתקדם, כגון מערכות למדידת תגובות התנהגותיות, פיזיולוגיות ומוחיות, מערכות ליצירת מציאות מדומה, ומערכות לבחינת אינטראקציה בין אנשים. המחקר מתנהל תוך שיתופי פעולה בינלאומיים, וקשרי מחקר עם מחלקות ומרכזים חשובים בארץ ובהם המרכז למדעי המוח, המרכז לחישוביות עצבית, והמרכז לחקר הרציונאליות.

המחלקה שמה דגש לא רק על מצויינות במחקר, אלא גם על הוראה ועל הכשרת תלמידים. בלימודי התואר הראשון, נחשפים מאות תלמידים לסוגיות המרכזיות והמרתקות בפסיכולוגיה, ורוכשים כלים לימודיים ומיומנויות יסוד במחקר. בלימודי התואר השני, זוכים התלמידים להתמחות בשטחי פסיכולוגיה ספציפיים יותר, יישומיים או מחקריים. במסגרת זו, מוכשר דור העתיד של המטפלים הקליניים, הפסיכולוגים האירגוניים, והנוירופסיכולוגים בישראל. בלימודי הדוקטורט, ממשיכים התלמידים ומתעמקים בנושאי מחקר נבחרים. בוגרי המחלקה משתלבים באקדמיה ובשדה בארץ ובעולם, ומקדמים את כולנו אל הפסיכולוגיה של המחר.