רונן רשף

ronenreshef
תחומי מחקר: תפקיד המיקרוגליה בלמידה, זיכרון ונוירוגנזה
מנחה: פרופ' רז ירמיה