אולגה סמיונוב

אולגה סמיונוב
תחומי מחקר: Perceptual and Attentional Mechanisms for Solving Facial Expression Ambiguity; Prevalence of downward gaze in portrayals of sad facial expressions; Mechanisms of impaired emotion recognition in Developmental Visual Agnosia
מנחה: ד"ר הלל אביעזר