מורן סלע

מורן סלע
תחומי מחקר: הבדלים קוגניטיביים בין עובדות לדעות, זכרון
מנחה: ד"ר ענת מריל