מורן ישראל

מורן ישראל
תחומי מחקר: קשב, קשב מרחבי, הקשר בין תפיסה ופעולה, ביצוע מטלות בו-זמנית, זיכרון עבודה ויזואלי, והקשר בין זיכרון עבודה ויזואלי וקשב מרחבי
מנחה: פרופ' אשר כהן