לי כהן עמרם

leecohenamram
תחומי מחקר: השפעה של חשיפה לפטלטים בסביבה הרחמית על התפתחות קוגניטיבית, רגשית ותקשורתית-חברתית בגיל שלוש וחצי
מנחות: ד"ר רונית קלדרון-מרגלית וד"ר תמי פלג