בניה אמיד

בניה אמיד
תחומי מחקר: אנושיות בלתי רציונלית: החריגה האי-רציונלית אל מעבר לעצמי והתמזגות השניים לאחד - בתיאוריה ובפרקטיקה הפסיכואנליטית.
מנחים: פרופ' איתן בכר ופרופ' ארון לואיס ז"ל