רועי כנעני

שימוש במחשב (SPSS+EXCEL) - מס' 51108
roie@cc.huji.ac.il