נועם זיגלמן

סדנה במודלים עם אפקטים מעורבים ב-R (מס' 51406)
noam.siegelman@gmail.com