נועה גור

מנחה: ד"ר תמי פלג ופרופ' דן הופיין
noa.gur1@mail.huji.ac.il