פרופ' יורם יובל

Prof. Yovel
תחומי מחקר: Affective Neuroscience, Suicidality. Psychopharmacology
הוראה: יסודות הפסיכותרפיה: עקרונות מקצועיים (51794)
חדר 2610, מדעי החברה, קמפוס הר הצופים