ד"ר יהודה פרנקל

הפסיכואנליזה שלאחר פרויד: פרשנות, נוכחות וצמיחה (51553)
dr.fraenkel@mail.huji.ac.il