איציק פרדקין

מורה בקורס: גישה אלטרנטיבית לניתוח נתונים: סטטיסטיקה בייסיאנית ומידול בייסיאיני (51413)
מתרגל בקורס: חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה (51102)
itzik.fradkin@mail.huji.ac.il