פשרת עמדות יכולה להוביל לפתיחות להשקפות אלטרנטיביות ומתונות יותר

3 פברואר, 2021
Prof. Eran Halperin

פרופ' עירן הלפרין בשיתוף עם פרופ' דניאל בר-טל, וד"ר בועז מאוניברסיטת תל אביב פרסמו פרק בנושא Paradoxical Thinking as a Paradigm of Attitude Change in the Context of Intractable Conflict.

הפרק מציג גישה חדשה לשינוי עמדות, הנקראת חשיבה פרדוקסלית ומציע שמסרים מסוג חשיבה פרדוקסלית, כלומר, מסרים התואמים את השקפתו של הפרט, אך מנוסחים בצורה מוגברת, מוגזמת ואף אבסורדית, יכולים להוביל אנשים לתפוס את האמונות שלהם או את המצב הנוכחי כמופרך וכלא מתקבל על הדעת ולאחר מכן, לתהליך הפשרת עמדות המוביל להערכה מחדש של עמדות שהוחזקו בעבר.

בסופו של התהליך, הפשרת עמדות יכולה להוביל לפתיחות להשקפות אלטרנטיביות ומתונות יותר, שאותן הפרט יכול לאמץ. בפרק מוצגים ארבעה משתנים מתווכים המהווים חלק מהתהליך: הפתעה, איום על הזהות, חוסר הסכמה עם המסר והפשרת עמדות. בפרק מוצגות עדויות אמפיריות שתומכות במסגרת תיאורטית זו, לצד מחקרים שנערכו בעיקר בהקשר של סכסוכים עקשים, ובאופן ספציפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובעיקר מול עמדות התומכות בהמשך הסכסוך.

לקריאת הפרק המלא לחצו כאן 

ראה גם: כללי, פרסומים