קולוקויום חברתי קוגניטיבי - מפגש 10: Eliran Halali