ד"ר לואיזה בוגרטס

גישה אלטרנטיבית לניתוח נתונים: סטטיסטיקה בייסיאנית ומידול בייסיאיני (51413)