עבודה סמינריונית

כל תלמיד תואר ראשון בפסיכולוגיה מחוייב בהגשת עבודה סמינריונית אחת במהלך לימודיו לתואר.

במחלקה לפסיכולוגיה יכולים הסטודנטים להגיש עבודה סמינריונית באחד ממסלולי ההנחיה הבאים:

  1. השתתפות בעבודה מעשית מחקרית (4 נ"ז) וכתיבת עבודה סמינריונית (4 נ"ז נוספים, קורס 51544) אשר יחד יקנו 8 נ"ז בסך הכל.
  2. השתתפות בקורס בחירה (2 נ"ז) שילווה את תהליך כתיבת עבודה סמינריונית (4 נ"ז נוספים, קורס 51544) ואשר יחד יקנו 6 נ"ז בסך הכל.
  3. מנחים ספורים ינחו תלמידים במסגרת פגישות אישיות וללא קורס מלווה. מסלול זה יזכה ב-4 נ"ז בגין כתיבת עבודה סמינריונית בלבד
בכדי לקבל שיבוץ למנחה באחת מהמסגרות לעיל עליכם למלא את טופס השיבוץ האינטרנטי לא יאוחר מיום רביעי הראשון של סמסטר א'. למילוי לחצו כאן.
לצורך מילוי הטופס אנחנו מזמינים אתכם/ן להיעזר ברשימת קורסי עבודה מעשית מחקרית והקורסים המלווים של מנחי העבודות הסמינריונית, אותה תוכלו למצוא בקישור הבא.
להסברים ולנהלים המלאים לגבי הגשת עבודה סמינריונית לחצו כאן.
 

לפי הנחיות האוניברסיטה, "עבודות סיום קורס, עבודות סמינריוניות ועבודות פרוסמינריוניות יוגשו בתוך חודש מסיום הקורס, ובאישור המורה עד לא יאוחר מ-30 בספטמבר של אותה שנה. במקרים מיוחדים רשאית ועדה הוראה או מי שהוסמך בפקולטה, לאשר דחייה עד 31.12 של אותה שנה. עד מועד זה תוגש הגרסה האחרונה של העבודה כולל כל התיקונים". יש לציין שמניסיוננו עד כה במחלקה, הכללים שלעיל נאכפים ברצינות. עד כה, בקשות למועד מאוחר אושרו ונקבעו לתלמידים רק בנסיבות מיוחדות. באין נסיבות מיוחדות ומוצדקות רבות מהפניות והבקשות למועד מאוחר נדחו. התלמידים שפניותיהם נדחו נאלצו לשלם שכר לימוד לשנה נוספת עבור אותו קורס.

לנוחיותכם מצורף קובץ שאלות ותשובות נפוצות בו תוכלו להיעזר בתהליך השיבוץ וכתיבת העבודה.

בכל שאלה או בקשה אתם מוזמנים לפנות ליועצת לעבודות סמנריונית לתואר בוגר ליאת נצר.