מרכז פרויד

 

מרכז פרויד בפקולטה למדעי החברה מתמקד בהפצת ידע בתיאוריות פסיכואנליטיות,  בחקר הפסיכואנליזה והפסיכותרפיה הפסיכודינמית. במרכז מתנהלים מספר מחקרים בנושא תהליכים ותוצאות בפסיכותרפיה פסיכודינמית.

המרכז תומך בדוקטורנטים וסטודנטים לתואר שני הכותבים עבודות מחקר בנושא פסיכואנליטי - באמצעות מילגות סלינסקי, המוצעות מידי שנה.

כתב העת "מארג" , בעריכת פרופסור משה הלוי ספירו - הינו כתב עת פסיכואנליטי ישראלי, שיוצא באמצעות מרכז פרויד.

בנוסף לכך - מתקיימים באוניברסיטה מספר קורסים בתיאוריות פסיכואנליטיות לתואר ראשון, במימון הקתדרה על שם פרויד, הפועלת לצד המרכז. המרכז מקיים ימי עיון, ומפתח קשרים עם השדה - לצורך השלתמויות קליניות ושיתופי פעולה מחקריים

 

מנהלת המרכז : פרופסור אוריה תשבי, החוג לפסיכולוגיה ובית הספר לעבודה סוצאילית ולרווחה חברתית

רכזת המרכז : מיכל בן לביא, דוקטורנטית במחלקה לפסיכלוגיה

 

הועדה האקדמית המלווה של המרכז בשנת 2017-2018 -

פרופסור אילן יניב (יו"ר) - החוג לפסיכולוגיה

פרופסור יונתן הפרט - ראש החוג לפסיכלוגיה

פרופסור גילי דרורי - ראש החוג לסוציולוגיה

פרופסור רונן סגמן - ראש החוג לפסיכיאטריה

ד"ר תמי פלג - החוג לפסיכולוגיה