מרצים מן החוץ

צבי כרמלי

ד"ר צבי כרמלי

תרומת מחשבת פרויד לשפה הטיפולית המודרנית; מפרויד ועד קוהוט - עולמה התיאורטי והטיפולי של הפסיכואנליזה; רעיונות מהותיים בתיאוריה הפסיכואנליטית