תשע"ז

צבי כרמלי

ד"ר צבי כרמלי

תרומת מחשבת פרויד לשפה הטיפולית המודרנית; מפרויד ועד קוהוט - עולמה התיאורטי והטיפולי של הפסיכואנליזה; רעיונות מהותיים בתיאוריה הפסיכואנליטית
אוריה תשבי

פרופ' אוריה תשבי

מחקרי תהליך ותוצאה בפסיכותרפיה (טיפול פסיכודינמי), הקשר הטיפולי: העברה והעברה נגדית, תהליך טיפולי עם מתבגרים, הדרכה והתפתחות מקצועית, חווית האמהות
חדר 2515, מדעי החברה, הר הצופים