ד"ר יהויקים שטיין

תחומי מחקר: עוסק בפסיכואנליזה קלינית ותיאורטית, בעיקר בנקודות מגע בין הפסיכואנליזה להיסטוריה של התרבות