תוכנית מוסמך למגזר החרדי

בשל המחסור הרב בפסיכולוגים בתחומים יישומיים (קליניים, חינוכיים ושיקומיים) במגזר החרדי, המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית פותחת מסלול הכשרה לתואר שני (מוסמך) המיועד לסטודנטים (נשים וגברים) מהמגזר החרדי. המסלול אושר לאחרונה על ידי המל"ג. מוזמנים לפנות בוגרי מערכת החינוך החרדית בארץשלמדו רק במסגרת חרדית ושהינם בעלי תואר ראשון (בוגר) בפסיכולוגיה שניתן על ידי מוסד המוכר על ידי המל''ג. 


מסלולי ההכשרה ייפתחו במסגרת שלוש מגמות:

(א) המגמה לפסיכולוגיה קלינית של המבוגר

(ב) המגמה לפסיכולוגיה חינוכית-קלינית של הילד

(ג) המגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית-שיקומית.

התלמידים שיתקבלו ללימודי מוסמך אלו ישולבו בתוכניות הלימודים הרגילות לתואר מוסמך, תוך מתן סיוע אקדמי (בפרט שיעורים בנושאים מיוחדים למגזר החרדי) וסיוע כלכלי התואם את צורכי התלמידים בתכנית. בשל אופי ההכשרה של מסלול ייחודי זה, מספר הסטודנטים שיתקבלו מוגבל. 

ביום חמישי, 5.1.17 נקיים מפגש מועמדים לתואר שני בו יינתן תיאור על המגמות השונות, תכניות הלימודים המוצעות במחלקה והסבר על תהליך ההרשמה. להזמנה למפגש לחצו כאן

ההרשמה לתואר מוסמך במחלקה לפסיכולוגיה תחל ב-22.1.2017 ותסתיים ב-20.2.2017.

 

שימו לב - על כל המועמדים להירשם ישירות גם במינהל תלמידים וגם במחלקה לפסיכולוגיה, לפי השלבים הבאים:  
א.  הרשמה במינהל תלמידים מתבצעת ישירות דרך אתר האוניברסיטה באמצעות רישום מקוון (להרשמה לחצו כאן).  

ב.  טופס הרשמה פנימי – יש לשלוח את הטופס ישירות למזכירות המחלקה לפסיכולוגיה עד לתאריך 20.2.2017 ניתן להוריד את הטופס כאן.   

על המועמד לשלוח את כל המסמכים המפורטים להלן (קורות חיים והצהרת כוונות, גיליון ציונים סופי או זמני) ישירות לכתובת: ועדת הקבלה לתואר שני, גב' אתי מוזס-מזרחי, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 9190501. על המסמכים להגיע למזכירות החוג לא יאוחר מתאריך 09.03.2017.  
לקבלת פרטים נוספים לגבי הליך ההרשמה, ניתן לפנות אל גב' אתי מוזס-מזרחי בדוא''ל etim@savion.huji.ac.il או בטלפון 02-5883412.  

 
תנאי הרשמה וקריטריונים לקבלה:
 
א. סיום לימודים על יסודיים במערכת החינוך החרדי בארץ. לחיפוש מוסדות חרדיים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה לחץ כאן.  
 
ב. ממוצע ציון תואר ראשון כללי 80 לפחות.
 
ג. ציון במבחן המתא"ם (למועמדים אשר נבחנו פעמיים יחשב הציון הגבוה מבין השניים. הציון בבחינת מתא"ם תקף לצורך הרשמה לשלוש שנות לימודים בלבד). 
 
ד. אישור לפטור קביל באנגלית עפ"י דרישות האוניברסיטה העברית, לפרטים נוספים לחץ כאן.
 
ה. המלצות חובה
* מכתב ההמלצה מהשדה (עבודה קלינית, חונכות וכו').
* מכתב המלצה אקדמי אך ורק מאיש סגל של אוניברסיטה או מכללה אשר הדריך עבודה סמינריונית או סמינר או עבודה אישית במעבדה או שהמועמד עבד אצלו בעבודה מעשית או הכרות קרובה אחרת בהיבט אקדמי/מחקרי.
 
על הממליצים למלא טופס זה בלבד ובמלואו, ולא לשלוח המלצות בפורמט אחר.  
הממליצים ישלחו את ההמלצה ישירות לדוא"ל jpma@mail.huji.ac.il.
אין לשלוח יותר משתי המלצות. ההמלצות צריכות להתקבל עד לתאריך 9.3.2017.  
 
ו.   קורות חיים - יש למלא ולהגיש את הטופס המצורף.  
 
ז.  הצהרת כוונות - נא לנסח את המסמך בכפוף להנחיות הבאות: בכתיבת הצהרת הכוונות יש לשים דגש על המניעים המקצועיים והאישיים שהביאו את המועמד לבחור ללמוד במגמה אליה הוא מבקש להתקבל, ומהם היעדים המקצועיים שלו. אנו מייחסים חשיבות רבה לציון התנסות מקצועית או הקרובה לעולם התוכן הנלמד במגמה. רצוי להרחיב בתחום זה בתיאור קורות החיים. אם אלמנטים בהתפתחותו האישית של המועמד רלוונטיים לבחירתו המקצועית, ניתן לציין אלמנטים אלה תוך הסבר כיצד הם מתקשרים לבחירתו המקצועית. המסמך יהיה עד 500 מילים, עד 2 עמודים בגודל A4 מודפסים, ברווח כפול עם שוליים של 2.5 ס"מ מכל ארבעת צידי הדף.  
 
ח. ראיונות קבלה - לאחר שלב ההרשמה ניצור קשר עם המועמדים המתאימים לזמנם לראיונות. הראיונות יערכו במהלך חודשים מאי -יוני והנוכחות בהם היא חובה. 
 
ט. דירוג העדפות במערכת השיבוץ הממוחשבת - המועמדים נדרשים לדרג את העדפותיהם מבין המוסדות שאליהם נרשמו באמצעות מערכת שיבוץ ממוחשבת. לכניסה למערכת לחצו כאן (הסבר על המערכת ניתן למצוא כאן).
 
י. הודעות קבלה או דחייה - מזכירות המחלקה תשלח את ההודעות הסופיות לגבי קבלה או דחייה אל המועמדים בדואר אלקטרוני. לוח זמנים למשלוח הודעות נקבע באופן אחיד לכל האוניברסיטאות.  
 
החוג שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הקבלה למוסמך.