תהליך קבלה

הידעת?

ביום חמישי 5.1.17 יתקיים כנס מועמדים לתואר שני, בו תוכלו להכיר את המגמות השונות, תוכניות הלימודים במחלקה ולקבל הסבר על תהליך ההרשמה.

לפרטים נוספים לחצו כאן

תהליך הקבלה לתואר מוסמך בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית כולל ארבעה שלבים:

שלב א' - הרשמה

ניתן להירשם למגמה אחת בלבד מהמגמות הבאות (לתשומת ליבכם, אין אפשרות למעבר בין המגמות לפני סיום חובות השמיעה במגמה אליה התקבל התלמיד):

 • המגמה הקלינית (סמל מגמה - 306)
 • המגמה החברתית (סמל מגמה - 303)
 • המגמה לפסיכוביולוגיה (סמל מגמה - 309)
 • החטיבה למוח, התנהגות וקוגניציה: 
  מגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית (סמל מגמה - 367) 
  המגמה לקוגניציה ומדעי המוח הקוגניטיביים (סמל מגמה - 368)
 • המגמה לפסיכולוגיה חינוכית-קלינית של הילד (סמל מגמה - 239) בשיתוף עם בית הספר לחינוך
 • תוכנית קלינית חינוכית מיוחדת למגזר הערבי - בשיתוף עם בית הספר לחינוך
 • תכנית אישית בפסיכולוגיה חינוכית/מחקרית בשיתוף בית הספר לחינוךלפרטים על סדרי ההרשמה למגמה לפסיכולוגיה חינוכית -קלינית של הילד בבית הספר לחינוך נא לפנות לגב' יעל אברהם-חי, דוא"ל: yaela@savion.huji.ac.il, טלפון: 02-5881190. הסבר על הליך ההרשמה ניתן למצוא כאן

שימו לב: על כל המועמדים להירשם ישירות גם במשרד לקבלת תלמידים וגם במחלקה לפסיכולוגיה, לפי השלבים הבאים - 

א. הרשמה במשרד לקבלת תלמידים מתבצעת ישירות דרך אתר האוניברסיטה באמצעות רישום מקוון (להרשמה לחצו כאן). ניתן להירשם למגמה אחת בלבד, סמל המגמה מצוין לעיל). 

ב. הרשמה במחלקה לפסיכולוגיה. כדי להירשם, על המועמד לשלוח את המסמכים הבאים ישירות לכתובת המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים - 91905: 

1) טופס הרשמה פנימי. יש לשלוח את הטופס ישירות למזכירות המחלקה לפסיכולוגיה עד לתאריך ה-20.2.2017. להורדת הטופס לחצו כאן

2) גיליון ציונים, סופי או זמני, כולל ממוצע ציונים בפסיכולוגיה (תלמידים הלומדים באוניברסיטה העברית מזמינים גיליון ציונים מפקולטת האם בה רשומים: חברה/רוח/טבע). המועד האחרון לעדכון ומשלוח גיליון הציונים יפורסם בהמשך. בוגרי פסיכולוגיה של האוניברסיטה העברית אינם נדרשים להציג גיליון ציונים. 

3) מסמך קורות חיים - יש למלא ולהגיש את הטופס המצורף

4) מסמך הצהרת כוונות - בכתיבת הצהרת הכוונות יש לתאר את המניעים המקצועיים והאישיים שהביאו את המועמד לבחור ללמוד במגמה אליה הוא מבקש להתקבל, ומהם היעדים המקצועיים שלו. אנו מייחסים חשיבות רבה לתיאור התנסות מקצועית או התנסות הקרובה לעולם התוכן הנלמד במגמה. כמו כן, אם אלמנטים בהתפתחותו האישית של המועמד רלוונטיים לבחירתו המקצועית, ניתן לציין אלמנטים אלה תוך הסבר כיצד הם מתקשרים לבחירתו המקצועית. מבנה המסמך: עד 500 מילים, עד 2 עמודים בגודל A4 מודפסים, ברווח כפול עם שוליים של 2.5 ס"מ מכל ארבעת צידי הדף. 

5) מכתבי המלצה. מכתבי ההמלצה אינם חובה (למעט למגמות הקלינית והנוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית). ניתן להגיש מכתב המלצה אקדמי אחד אותו יש לבקש אך ורק מאיש סגל באוניברסיטה או במכללה שהדריך עבודה סמינריונית, סמינר או עבודה אישית במעבדה, או על סמך הכרות קרובה אחרת בהיבט אקדמי/מחקרי כגון במכון מחקר. בנוסף, במגמות הקלינית והנוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית, חובה להגיש מכתב המלצה על סמך התנסות קלינית או התנסות בעבודה רלבנטית אחרת. הממליץ ישלח את ההמלצה ישירות למחלקה לדוא"ל jpma@mail.huji.ac.il


להורדת טפסי ההמלצה, לחצו כאן

תינתן עדיפות בקבלה למועמד המקבל מכתב המלצה של חבר/ת סגל המחלקה שבו יש התחייבות של חבר/ת הסגל להנחות את המועמד לקראת עבודת הגמר למוסמך. 

שימו לב: המועד האחרון לעדכון גליון הציונים, שליחת המלצות, קורות חיים והצהרת כוונות הינו 9.3.2017.

 

איך נרשמים תלמידי חו"ל? 
בוגרי פסיכולוגיה מאוניברסיטאות בחו"ל יירשמו רק דרך האתר של המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל. מועמדים מחו"ל רשאים לבחור בין היבחנות במבחן GRE (באנגלית) לבין היבחנות במבחן המתא"ם (בעברית). בחינת GRE (התקפה לחמש שנים, בהתאם למדיניות המכון האמריקאי לבחינות ETS) תכלול את פרקי ה - general וה - subject (נדרש תשלום דמי רישום לבחינה). יש לדאוג לכך שתוצאות הבחינה יגיעו עד סוף חודש מרץ.

שלב ב' - ראיונות

ראיונות יתקיימו במחלקה במהלך החודשים מאי - יוני, והנוכחות בהם היא חובה. 
הזימונים לראיונות הקבלה נעשים לפי מדרג ציוני מבחן המתא"ם, כך שלא כל הנרשמים יוזמנו לראיונות.

שלג ג' - דירוג העדפות

לאחר תום תקופת הראיונות, המועמדים נדרשים לדרג את העדפותיהם מבין המוסדות שזימנו אותם לראיונות.
דירוג העדפות מגמות המוסמך השונות מתבצע באמצעות מערכת שיבוץ ממוחשבת. לכניסה למערכת לחצו כאן (הסבר על המערכת ניתן למצוא כאן).

שלב ד' - קבלה/דחייה

ההודעות הסופיות לגבי קבלה או דחייה תישלחנה בדואר אלקטרוני על ידי המזכירות למועמדים.

לפרטים על סדרי ההרשמה ניתן לשלוח דוא"ל לגב' אתי מוזס-מזרחי.