פניות של סגל המחלקה

פניות למנהל אתר המחלקה לפסיכולוגיה (בקשות / הצעות / תיקונים וכו') - psych.site@mail.huji.ac.il


פניות למחלקה לפסיכולוגיה

מזכירות תלמידים - ציונים, ערעורים - אתי מוזס-מזרחי, טלפון: 02-5883412, דוא"ל: etim@savion.huji.ac.il

יהודית אילן, טלפון: 02-5883407 דוא"ל: judyi@savion.huji.ac.il

מזכירות כללית - שרה גיא, טלפון: 02-5883411, דוא"ל: sarag@savion.huji.ac.il

רכזת המחלקה לפסיכולוגיה - שרון אביטל. טלפון: 02-5883411 דוא"ל: sharonav@savion.huji.ac.il

ענייני כספים ותקציבים - חנה ברוך, טלפון: 02-5883444, דוא"ל: hanab@savion.huji.ac.il

טיפול במחשבים בציוד אלקטרוני של המחלקה - מוטי עטיה, טלפון: 02-5883424, דוא"ל: motya@savion.huji.ac.il

תכנות ניסויים - יפה גולדברג, טלפון: 02-5883425, דוא"ל: yaffag@savion.huji.ac.il


פניות בכתב למחלקה לפסיכולוגיה

המחלקה לפסיכולוגיה האוניברסיטה העברית בירושלים

הר הצופים

ירושלים 9190501

פקס: 02-5881159


פניות לפקולטה למדעי החברה

מזכירות דיקנאט הפקולטה: טלפון: 02-5883002

מזכירות לענייני תלמידים של הפקולטה: טלפון: 02-5883447

רפרנטית משאבי אנוש (שאלות בענייני שכר): עדית קליימן, טלפון: 02-5882723


פניות בענייני הבניין

טיפול בתקלות בבניין (מנורה שרופה, הצפה) - טלפון: 02-6584411

ניקיון - טלפון: 02-5883451

משק בית - טלפון: 02-5883014

שאול (תיקונים, מנעולים) - טלפון נייד פנימי: 20018


פניות בענייני מחשבים

לעזרה ראשונה במחשוב (נפילת רשת, בעיות בדוא"ל) - טלפון: 02-5883450

מרכז החישובים: טלפון: 02-5883072 לתקשורת (איציק ודני): טלפון: 02-5881953


פניות כלליות

דואר פנימי - טלפון: 02-5882828

אישורי כניסה לאוניברסיטה - טלפון: 02-5882018, פקס: 02-5882993
 
מוקד בטחון (24 שעות ביממה, שמירה, חירום, חנייה, הינעלות) - טלפון: 02-5883000