פניות של סטודנטים

נושאי לימודים בחוג לפסיכולוגיה (למשל הרשמה לקורסים, ציונים, ערעורים, נקודות זכות, סגירת תואר - אתי מוזס-מזרחי, מזכירות לענייני תלמידים. טלפון: 02-5883412 דוא"ל: etim@savion.cc.huji.ac.il  

ייעוץ בענייני תואר ראשון בפסיכולוגיה (למשל בחירת קורסים, היערכות ללימודים, צרכים מיוחדים) - נגה דיאמנט-אנזנברג, יועצת לתלמידי תואר ראשון. טלפון: 02-5883370, דוא"ל: counselor.psychology@gmail.com 

ייעוץ בכתיבת עבודות סמינריוניות בתואר ראשון בפסיכולוגיה - ליאת נצר, יועצת עבודות סמינריוניות לתלמידי בוגר, דוא"ל:  Liat.netzer@mail.huji.ac.il  

ייעוץ בכתיבת עבודות גמר (תזה) בפסיכולוגיה - תם נח, יועצת לעבודות גמר, דוא"ל:  Tom.noah@mail.huji.ac.il  

נושאי מלגות למוסמך ולדוקטורט – אוראל לוי, טלפון: 02-5883416, דוא"ל:  orele@savion.huji.ac.il  

הוועד החוגי של המחלקה לפסיכולוגיה, דוא"ל: vaad.psycho@gmail.com  
 
 
ראש החוג לפסיכולוגיה - פרופ' יונתן הפרט, טלפון: 02-5883411, דוא"ל: Psych.chair@mail.huji.ac.il
רכזת המחלקה לפסיכולוגיה - שרון אביטל. טלפון: 02-5883411 דוא"ל: sharonav@savion.ac.il  
 
 
מרכזת המגמה החברתית - ד"ר רות מאיו, טלפון: 02-5883031, דוא"ל: msmayo@huji.ac.il   
 
מרכז החטיבה של מוח, קוגניציה והתנהגות (מגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית והמגמה לקוגניציה ומדעי המוח הקוגניטיביים)- פרופ' ליאון דעואל, טלפון: 02-5881739, דוא"ל: msleon@mscc.huji.ac.il
 
מרכז המגמה לפסיכוביולוגיה - פרופ' רז ירמיה, טלפון: 02-5883695, דוא"ל: msrazy@mscc.huji.ac.il  
 
מרכזת המגמה הקלינית - פרופ' אוריה תשבי, טלפון: 02-5883375, דוא"ל: orya.tishby@mail.huji.ac.il  
 
 
מנהל אתר המחלקה לפסיכולוגיהpsych.site@mail.huji.ac.il
 
 

פניות בכתב למחלקה לפסיכולוגיה: המחלקה לפסיכולוגיה האוניברסיטה העברית בירושלים הר הצופים ירושלים 9190501 פקס: 02-5881159  

 

נושאי מלגות, מעונות, ושכר לימוד  - יש לפנות למנהל תלמידים ולא למחלקה לפסיכולוגיה. מוקד טלפוני למידע ושירות של מנהל תלמידים, טלפון: 02-5882888, או באתר האינטרנט.