פניות של סטודנטים

נושאי לימודים בחוג לפסיכולוגיה (למשל הרשמה לקורסים, ציונים, ערעורים, נקודות זכות, סגירת תואר - אתי מוזס-מזרחי, מזכירות לענייני תלמידים. טלפון: 02-5883412 דוא"ל: etim@savion.cc.huji.ac.il      

ייעוץ בענייני תואר ראשון בפסיכולוגיה (למשל בחירת קורסים, היערכות ללימודים, צרכים מיוחדים) - נגה דיאמנט-אנזנברג, יועצת לתלמידי תואר ראשון. טלפון: 02-5883370, דוא"ל: counselor.psychology@gmail.com   

ייעוץ בכתיבת עבודות סמינריוניות בתואר ראשון בפסיכולוגיה - ליאת נצר, יועצת עבודות סמינריוניות לתלמידי בוגר, דוא"ל:  Liat.netzer@mail.huji.ac.il      

ייעוץ בכתיבת עבודות גמר (תזה) בפסיכולוגיה - תם נח, יועצת לעבודות גמר, דוא"ל:  Tom.noah@mail.huji.ac.il      

נושאי מלגות למוסמך ולדוקטורט – אוראל לוי, טלפון: 02-5883416, דוא"ל:  orele@savion.huji.ac.il      

הוועד החוגי של המחלקה לפסיכולוגיה, דוא"ל: hujipsyv@gmail.com    ראש החוג לפסיכולוגיה - פרופ' יונתן הפרט, טלפון: 02-5883411, דוא"ל: Psych.chair@mail.huji.ac.il רכזת המחלקה לפסיכולוגיה - שרון אביטל. טלפון: 02-5883411 דוא"ל: sharonav@savion.ac.il       מרכזת המגמה החברתית - ד"ר רות מאיו, טלפון: 02-5883031, דוא"ל: msmayo@huji.ac.il      מרכז החטיבה של מוח, קוגניציה והתנהגות (מגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית והמגמה לקוגניציה ומדעי המוח הקוגניטיביים)- פרופ' ליאון דעואל, טלפון: 02-5881739, דוא"ל: msleon@mscc.huji.ac.il   מרכז המגמה לפסיכוביולוגיה - פרופ' רז ירמיה, טלפון: 02-5883695, דוא"ל: msrazy@mscc.huji.ac.il     מרכזת המגמה הקלינית - פרופ' אוריה תשבי, טלפון: 02-5883375, דוא"ל: orya.tishby@mail.huji.ac.il       מנהל אתר המחלקה לפסיכולוגיה – psych.site@mail.huji.ac.il     פניות בכתב למחלקה לפסיכולוגיה: המחלקה לפסיכולוגיה האוניברסיטה העברית בירושלים הר הצופים ירושלים 9190501 פקס: 02-5881159      

     

נושאי מלגות, מעונות, ושכר לימוד  - יש לפנות למנהל תלמידים ולא למחלקה לפסיכולוגיה. מוקד טלפוני למידע ושירות של מנהל תלמידים, טלפון: 02-5882888, או באתר האינטרנט.