מרכז לוין

מרכז לוין להתפתחות הנורמלית והפסיכופתולוגית של הילד והמתבגר

המרכז הוקם בשנת 1982 על ידי ויויאן ומרטין לוין ז"ל, מידידי ותורמי האוניברסיטה העברית.

מרכז לוין להתפתחות הנורמאלית והפסיכופתולוגית של הילד והמתבגר מציע מלגות נסיעה לכנסים בינלאומיים בסך של עד 1,000 דולר לצורך הצגת מחקר בתחום ההתפתחות התקינה והלא תקינה של התינוק, הילד והמתבגר.

את הבקשות למלגות יש להגיש בשני עותקים: עותק קשיח שיוגש לתא של מרכז לוין, הממוקם מול המזכירות של החוג לפסיכולוגיה. לחילופין, ניתן לשלוח את העותק הקשיח בדואר, אל: פרופ' אריאל כנפו, מרכז לוין, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים 91905.

עותק אלקטרוני שיישלח לכתובת הדוא"ל של המרכז levincenter@gmail.com.